W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji w Gąsawie, Janowcu Wielkopolskim, Łabiszynie i Żninie
od dnia 16 marca br. będą zamknięte do odwołania.

Mieszkańcy Powiatu Żnińskiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przesyłając skan lub zdjęcie podpisanego wniosku na poniższy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wzór wniosku z oświadczeniem dostępny jest tutaj.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gąsawa!

Informuję, iż w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek-piątek) publiczne placówki oświatowe na terenie Gminy Gąsawa będą organizowały wyłącznie opiekę dla dzieci. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone. Uprzejmie proszę rodziców i opiekunów, by zorganizowały opiekę dzieciom w domu. Z uwagi na dłuższą przerwę w szkole uprzejmie proszę by dzieci przez ten okres pozostawały w domu, unikały zatłoczonych miejsc oraz nie organizowały spotkań towarzyskich.

Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do 25 marca 2020 r. wszystkie niepubliczne i publiczne placówki oświatowe zostają zamknięte.

Od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania zostają zawieszone wszystkie wydarzenia, zawody, przedsięwzięcia i imprezy artystyczne i rozrywkowe zaplanowane do realizacji przez instytucje kultury na terenie Gminy Gąsawa.

Od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do 27 marca 2020 r. zostają zamknięte wszystkie świetlice (Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Drewno, Gąsawa, , Godawy, Gogółkowo, Łysinin, Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Nowawieś Pałucka, Obudno, Oćwieka, Pniewy, Ryszewko, Szelejewo).

Zabrania się organizowania zgromadzeń i spotkań w świetlicach wiejskich i remizach strażackich OSP na terenie Gminy Gąsawa oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie Państwa, jak i pracowników zwracam się z apelem o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Gąsawie. Wszelkie sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy załatwiać telefonicznie, bądź drogą elektroniczną. Zachęcamy również do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez platformę ePUAP. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie (52) 303 62 10.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Pan Kazimierz Maciejewski z Gąsawy obchodził jubileusz 100. urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki złożył Dostojnemu Jubilatowi serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych.

Foto: Andrzej Goiński

            Zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2030:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020 - 2030,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żnin na partycypowanie w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej,
  2. przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017 - 2023
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2020 r .
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Gąsawie odbyło się oficjalne podpisanie umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428” w wysokości 1.500.000,00 zł.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kozaneckiej oraz Pana Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza za wszelką pomoc i wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.961.449,15 zł.

W dniu 8 lipca 2019 r. poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich brał udział w uroczystości Chrztu holownika Marynarki Wojennej w Stoczni Remontowa SHIPBUILDING w Gdańsku. Matką Chrzestną holownika Marynarki Wojennej została Magdalena Śniadecka - dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich. Holownika otrzymał imię Mieszko. Było to wspaniałe wydarzenie dla nas i naszej szkoły.

Tekst: Magdalena Śniadecka, zdjęcia: Zofia Wyzina

Więcej zdjęć dostępne tutaj

W odpowiedzi na zaproszenie Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, pierwsze gminy
z naszego województwa wyraziły chęć podjęcia współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i aktywnego włączenia się w realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. To ukłon w stronę przyszłych beneficjentów, którzy już w najbliższym czasie będą mogli uzyskać poradę, wypełnić wniosek oraz złożyć dokumenty w swojej gminie bez potrzeby wyjazdu do Torunia. Pracownicy gmin będą również dokonywać oceny wniosków, co w znacznym stopniu usprawni proces wnioskowania.

Ireneusz Stachowiak wyraził wdzięczność za chęć współpracy ze strony gmin:
„Jestem przekonany, że wspólna realizacja programu przez nasze jednostki zdecydowanie korzystnie wpłynie na wzrost ilości składanych wniosków z terenu Państwa gminy. Jednocześnie nie mam wątpliwości, że spotka się ona z dobrym przyjęciem mieszkańców Państwa gminy, ponieważ będą mieli zapewnioną pomoc w wypełnianiu wniosków na terenie miejsca swojego zamieszkania i tym samym wzrośnie zainteresowanie Programem. Nasze wspólne działanie niewątpliwie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie oraz komfort życia mieszkańców.”

Wczoraj i dziś włodarze trzynastu pierwszych gmin podpisali z Prezesem Zarządu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie dotyczące współpracy. Wśród nich znaleźli się burmistrzowie
i wójtowie następujących gmin:

- Tomasz Chymkowski – Burmistrz Miasta Brześć Kujawski

- Błażej Łabędzki – Wójt Gminy Gąsawa 

- Eugeniusz Gołembiewski – Burmistrz Miasta Kowal 

- Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice

- Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia

- Krzysztof  Dąbkowski – Wójt Gminy Tłuchowo

- Marek Wiliński – Burmistrz Lubienia Kujawskiego

- Wojciech Oskwarek – Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

- Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo

- Jacek Duma – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

- Piotr Kalamon – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Krzysztof Czarnecki – Wójt Gminy Wielka Nieszawka

- Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń

Tekst, Zdjęcie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu