Infografika pod tytułem Odpady ze styropianu to cenny surowiec!

Przypominamy, że od dnia 6 maja 2016 roku obowiązują przepisy uchwały Nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Informacja - pobierz
Uchwała Rady Powiatu w Żninie - zobacz

Pobierza aplikację ECOSanity.

Już niebawem, bo od 1 lipca ZUS zacznie przyjmować wnioski o wsparcie z programu „Dobry start 300 plus” na nowy rok szkolny 2022/2023. Podobnie jak w ubiegłym roku wnioski będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie, a pieniądze przekazywane na rachunki bankowe.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo!

W związku z przeniesieniem niepełnosprawnych ukraińskich dzieci z Biskupina do Torunia zamknięte zostało konto bankowe, na które Gmina Gąsawa zbierała środki finansowe, które wykorzystywane były w celu zapewnienia leków, środków farmaceutycznych i innych podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Za przekazane wpłaty wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!