Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Fundacja Piękno Naszej Polski realizuje projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki, którego celem jest promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki mająca na celu Promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

M A P A

Gmina Gąsawa realizuje projekt pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem terenów publicznych wokół - plac zabaw”.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 20 października 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 897 336,40 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 660 350,76 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 77 688,32 zł.
Pozostałe koszty stanowi wkład własny Gminy Gąsawa.

Uprzejmie informujemy, że w rankingu najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze obejmującym II kwartał 2021 r. Gmina Gąsawa uplasowała się na pierwszym miejscu spośród wszystkich gmin powiatu żnińskiego pozostawiając daleko w tyle inne gminy z terytorium naszego powiatu.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

W klasyfikacji obejmującej całą Polskę Gmina Gąsawa zajęła 129. miejsce w rankingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gąsawa za okazane zaufanie, gdyż to oni są współautorami tego sukcesu. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku w ramach programu Czyste Powietrze do naszego punktu konsultacyjnego.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Informujemy, że w rankingu gmin utworzonym na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach na terenie całej Polski Gmina Gąsawa zajęła 93. miejsce w skali kraju. Widnieje na liście 100 najefektywniejszych gmin w Polsce. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu zadecydował wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych. Wszystkim osobom, które złożyły wniosek do programu Czyste Powietrze serdecznie dziękujemy za zaufanie. Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków za pośrednictwem punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Gąsawie (ul. Żnińska 8).

Spotkanie w sprawie programu Dobry Start - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 w godzinach 9:00 - 14:00

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+ dla ucznia w ramach programu Dobry Start będzie obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia obsługi tego zadania pod względem organizacyjnym i informatycznym. Nasza Platforma Usług Elektronicznych sprawdziła się przy innych zadaniach. Przypomnę, że prawie wszystkie wnioski w ramach Tarczy antykryzysowej były obsługiwane przez PUE. Podobnie jest z Polskim Bonem Turystycznym - mówi prof. Uścińska.
Jak podkreśla, na PUE stworzony jest specjalny kreator wniosków przy Dobrym Starcie. To pomoże uniknąć błędów przy staraniu się o świadczenie - dodaje prof. Uścińska.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat. Obecnie z programu korzysta niemal 4,5 mln dzieci.

ZUS udzieli wsparcia
Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Pomoc otrzyma  każdy, kto tylko tego będzie potrzebował. W tym celu pracownicy Zakładu będą także w razie potrzeby pełnić dyżury w wybranych jednostkach terenowych urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

Najbliższe dyżury pracowników ZUS w innych instytucjach już 1 lipca
W KRUS-ie w Żninie eksperci ZUS dyżurować będą 1 lipca w godz. 10:00-11:00 a 8 lipca od godz. 9:00 do 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 - wskazuje Krystyna Michałek.

Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Loga Rybactwo i Morze - Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

24 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Gąsawa z siedzibą w Gąsawie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gąsawa, została podpisana Umowa o dofinansowanie nr 00074-6523.2-SW0210009/20/21. Umowa dotyczy realizacji projektu polegającego na "Utwardzeniu drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności została podpisana 24 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania projektu w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych wynosi 66.833,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 56.808,05 zł,
2) publicznych środków krajowych w kwocie 10.024,95 zł.

Celem projektu jest "zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie".

Operacja zostanie zrealizowana na działce o numerze ewidencyjnym nr 2 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które odbędzie się w najbliższy piątek 23 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00.

Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom gminy, którzy mają wątpliwości czy pytania związane z obowiązkiem udziału w Narodowym Spisie Powszechnym.

Podczas spotkania prowadzący pokaże, że wypełnienie formularza nie jest trudne, wyjaśni po co przeprowadzane jest tego rodzaju badanie, a przede wszystkim odpowie na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Link do spotkania:
https://nsp2021.webex.com/nsp2021/j.php?MTID=ma0ccdcdfb4c2422bf329daba10bffcd7