Międzynarodowy Dzień Kobiet

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poniżej:
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - wersja polska
Листівка для біженців з України - wersja ukraińska
Leaflet for refugees from Ukraine - wersja angielska
Памятка для беженцев из Украины - wersja rosyjska

Uchodźcy wojenni z Ukrainy przebywający na terenie Gminy Gąsawa u rodzin prywatnych proszeni są o zgłoszenie swojego pobytu, którego należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Dnia 25 lutego 2022 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz zorganizował wideokonferencję z udziałem samorządowców z terenu naszego województwa dotyczącą ostatnich wydarzeń i sytuacji na Ukrainie. Zgodnie z jego przekazem należy liczyć się z napływem uchodźców na teren całego kraju. W związku z powyższym wszystkie gminy i powiaty zobowiązane są do podjęcia przygotowań do przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Wójt Gminy Gąsawa uruchomił prace gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków dla ewentualnego zakwaterowania ludności przybyłej zza wschodniej granicy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rozporządzenie.

Ważna informacja dla osób planujących składać wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmienia się wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustalenie warunków zabudowy.

Od 3 stycznia 2022 roku przedmiotowe wnioski należy składać jedynie na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., który został ogłoszony w dniu 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. 2462).

Z uwagi na powyższe tut. Organ udostępnia obowiązujący formularz (do pobrania tutaj). Jednocześnie przypominamy, że aby wniosek był kompletny musi zawierać załączniki określone w formularzu.

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Rząd przedłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu  rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Mogą nim pokryć należność np. za zimowisko, pobyt dziecka na kolonii, wycieczce czy obozie. Bon może też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Choć czasu było dużo na wykorzystanie bonu, nie wszyscy to zrobili. Rodzice z województwa kujawsko-pomorskiego aktywowali do tej pory 169 tys. bonów z 228,3 tys. im przysługujących i zrealizowali nimi płatności na kwotę 99,4 mln zł. W całości wykorzystali 86,2 tys. bonów. Do wykorzystania, choćby częściowego na Kujawach i Pomorzu pozostało jeszcze w bonach 91,3 mln zł – dodaje rzeczniczka.

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze, niosących pokój i odpoczynek oraz dużo zdrowia, optymizmu i wielu sukcesów w Nowym 2022 Roku życzą Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki oraz Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Mariusz Kazik

W bieżącym roku w Szelejewie zostały zrealizowane dwa projekty.

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 21 grudnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 642 552,86 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 984 665,55 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 115 843,00 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 542 044,31 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynków "starej" i "nowej" szkoły w Szelejewie" wynosi 1 175 072,99 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 702 629,28 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 214 465,92 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 247 977,79 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.

Gmina Gąsawa w bieżącym roku zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa w ramach którego poddano termomodernizacji budynek Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich.
Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 31 sierpnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu polegającego na "Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Laskach Wielkich" wynosi 689 327,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 322 960,22 zł,
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 163 083,20 zł;
3) pozostałe koszty w wysokości 203 284,08 zł stanowią wkład własny Gminy Gąsawa.