Logo Lokalnej Grupy Rybackiej

Gmina Gąsawa otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. "Wyposażenie plaży nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie poprzez zakup leżaków i koszy plażowych", w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. w kwocie 17 850 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wynosi 15 172,50 zł.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 24 marca 2023 r.

W wyniku operacji osiągnięty zostanie następujący cel: "Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez wyposażenie plaży nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie w leżaki i kosze plażowe".

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Gąsawie. Tematem posiedzenia będzie przegląd dróg gminnych po zimie. Wyjazd spod siedziby Urzędu Gminy w Gąsawie  przy ul. Żnińskiej 8.

Płatnicy składek, którym ZUS założył z urzędu profil na PUE ZUS powinni dokończyć proces rejestracji, aby móc z niego korzystać. Warto się pospieszyć, bo od 24 marca e-ZLA będą przekazywane na profil techniczny płatnika, nawet jeśli nie zdążył go aktywować.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Życzenia na Dzień Sołtysa od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kozaneckiej - zobacz

Życzenia na Dzień Sołtysa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego - zobacz

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 7 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8%. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł / 187,50 zł / 125,00 zł brutto.

Ruszył nabór wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy 2023/2024. Wnioski można złożyć m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na telefony komórkowe lub tablety. Tylko tym kanałem z samego rana do ZUS wpłynęło niemal 7 tys. wniosków na 12,2 tys. dzieci.